Polski Biznes

Resuma Zakład Remontów Produkcji i Handlu Sp. z o.o.

91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67/93

tel.: 42 640 51 48, biuro; 650-69-69-biuro techniczne; 650-66-78-prod.

fax: (042) 652-36-28


rok założenia firmy: 1993

PLEN

NIP: 726-00-25-644

Certyfikaty: referencje w bazie ofert kooperacyjnych ECEurope.com Trade Lead ID Numer #320297,

Znaki:
Od I kw. 2002 posiadamy zastrzeżony znak towarowy - Resuma

Obszar działalności firmy:
UE


Ilość pracowników: 50-100

Resuma Zakład Remontów Produkcji i Handlu Sp. z o.o.

Siedziba firmy

Pozwolimy sobie na przedstawienie Państwu podstawowych informacji o naszej firmie. Powstała ona w 1993 roku, na bazie służb: remontowych, utrzymania ruchu oraz inwestycyjnych Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej ELTA w Łodzi. Rozpoczęliśmy działalność w styczniu 1994, jako firma świadcząca usługi w zakresie obsługi technicznej maszyn, urządzeń oraz instalacji technologicznych i energetycznych na rzecz zakładów koncernu ABB na terenie Łodzi.
Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do modernizacji, napraw
i remontów urządzeń dźwignicowych.
W trakcie działalności przekształciliśmy firmę na usługowo-produkcyjno-handlową przez dodanie działalności produkcyjnej i handlowej oraz rozwinięcie działalności usługowej o tematy wykraczające poza początkowy zakres.
Na bazie tych doświadczeń założyliśmy, wraz z partnerami francuskimi, nowy podmiot gospodarczy: w listopadzie 2003 roku powstała spółka MECAGIL-RESUMA działająca na rynku pośrednictwa produkcji kooperacyjnej pomiędzy firmami polskimi i francuskimi.
Na dzień dzisiejszy zatrudniamy około 70 pracowników w siedzibie firmy na terenie koncernu ABB Sp. z o.o. w Łodzi. Kadra kierownicza firmy składa się z doświadczonych fachowców na stanowiskach Kierowników Działów i Oddziałów. Wszelkie problemy techniczne zaopatrzeniowe i kooperacyjne rozwiązuje Dział Techniczny firmy, w którym zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów różnych branż. Sprawy księgowo-administracyjne w oparciu
o systemy komputerowe prowadzi w firmie 7 osób.